IVN Hoogeveen: Excursie naar het Scheebroekerloopje

De Drentsche Aa is een verzameling van beken, stroompjes, waterlopen en diepjes. Op het Eexterveld ontspringt het Scheebroekerloopje. Het is een beekdal met mooie flora en fauna; er zijn zo’n 800 plantensoorten, waaronder orchideeën.

De activiteit vindt plaats op zaterdag 3 juni om 08:30 uur. Locatie: Carpoolplaats Hoogeveen Oost A37, Weg om de Oost te Hoogeveen. Graag vooraf aanmelden.