Jetta Klijnsma in gesprek met Drentse wethouders over kinderarmoede

Hoogeveen – Op 15 november 2017 zal het 10-jarig jubileumcongres plaatsvinden van het Jeugdsportfonds Drenthe in theater de Tamboer in Hoogeveen. De gasten kunnen een aantrekkelijke programma verwachten met sprekers uit het werkveld, afgewisseld door intermezzo’s uit de cultuur en sport. 

Jubilerend Jeugdsportfonds Drenthe houdt congres over armoedebestrijding

De Intermediairs die zorgen voor de aanbreng van de kinderen bij de fondsen krijgen deze middag het podium dat ze verdienen. De ontvangst is om 15.00 uur en om 18.00 uur wordt het officiële gedeelte afgesloten. Na afloop is er mogelijkheid na te praten bij een hapje en drankje. De dagvoorzitter (die later bekend wordt gemaakt) schuift allereerst aan bij het ronde tafel gesprek van Jetta Klijnsma (Staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid), Frits Alberts (voorzitter JSF Drenthe) en Gert Vos (wethouder gemeente Hoogeveen). Vervolgens komen Harry Meulenkamp (lector Saxion Hogeschool Deventer en projectleider RAAK projecten) over de effecten van armoede en Dr. Ir. Hugo van der Poel (directeur Mulier instituut) over Jeugdsport- en Cultuurfonds door de ogen van kinderen aan het woord. Zukarn (Scala Hoogeveen) zal zijn eigen ervaringsverhaal vertellen. Tussendoor is het podium voor culturele en sportieve intermezzo’s; een jeugdgroep van scala brengt bijvoorbeeld een versie van de West Side Story ten tonele. 

Achtergrondinformatie:

Kinderen moeten in ons land zonder armoede opgroeien. Ondanks de aantrekkende economie en alle inspanningen blijft het aantal arme kinderen hoog (8 à 12 procent). Opmerkelijk is dat 60 procent van deze kinderen werkende ouders heeft. In het advies Opgroeien zonder armoede stelt de SER dat alle kinderen een beroep moeten kunnen doen op voorzieningen die de gevolgen van armoede compenseren, zoals meedoen aan sport en cultuur. Dit beleid moet worden aangevuld met een meer structurele en systematische aanpak van de oorzaken van armoede. 

Het Jeugdsportfonds Drenthe richt zich op financiering van sportdeelname inclusief eventuele attributen tot een maximum van 250 euro per kind per jaar. Het Jeugdcultuurfonds Drenthe richt zich op het financieren van lessen op kunst- en cultuurgebied tot een maximum van 450 euro per kind per cursusjaar, afhankelijk van het beleid van de betreffende woongemeente. Beide fondsen storten het toegekende bedrag direct op de rekening van de sport-/cultuurclub. Voor overige benodigdheden zoals sportattributen krijgen de ouders een voucher. Het Jeugdsportfonds Drenthe en Jeugdcultuurfonds Drenthe werken nauw samen en hebben één bestuur. De doelgroep bestaat uit kinderen van 4 tot 18 jaar. Aanvragen worden gedaan door professionals (bijvoorbeeld een docent, maatschappelijk werk, hulpverlener, GGD schoolbegeleider). Het Jeugdsportfonds Drenthe bereikte in 2016 circa 1.600 kinderen; het Jeugdcultuurfonds Drenthe bereikte toen 300 kinderen. Circa zeventig procent van de bereikte kinderen heeft de basisschoolleeftijd. Het Jeugdsportfonds Drenthe en Jeugdcultuurfonds Drenthe vinden sport en cultuur belangrijk, omdat via deze activiteiten kinderen zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en een netwerk opbouwen. Sport en cultuur(educatie) hebben een positieve invloed op het algehele functioneren en de gezondheid van kinderen. Deze positieve invloed gaat verder dan het effect op individuele kinderen: als het met de kinderen goed gaat, gaat het met het hele gezin beter. De missie is derhalve niet “armoedebestrijding”, maar het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen. Men wil kinderen de kans te geven hun talenten te ontdekken en ontwikkelen en om succes/iets positiefs te ervaren. 

Door het organiseren van een congres wil het Jeugdsportfonds Drenthe (ook al in de aanloop daarna toe) stimuleren dat beleidsmakers en uitvoerders er (nog meer) voor (gaan) zorgen dat kinderen in armoede, al in hun kindertijd, met hun leeftijdsgenootjes, mee kunnen doen met sport- en cultuuractiviteiten.