Vrijwilligerscollege over “Omgaan met en zorgen voor kwetsbare ouderen”

Hoogeveen - Vrijwilligerscollege Hoogeveen organiseert een bijeenkomst over de meest voorkomende ongelukken en aandoeningen bij ouderen op vrijdag 20 oktober van 09.30 – 11.00 uur in De Zuiderbreedte te Hoogeveen. Dit college wordt speciaal voor vrijwilligers en mantelzorgers georganiseerd.

Tijdens een anderhalf uur durend college komen verschillende ongelukken en aandoeningen bij ouderen aan bod en krijgen deelnemers tips en instructies over hoe ze hier het beste mee om kunnen gaan. Aan de orde komt o.a. hoe om te gaan met vallen, duizeligheid, bloedverdunners (gebruik van en bij eventuele verwondingen), diabetes (suikerziekte), CVA (beroerte), hartinfarct en benauwdheidsklachten. Vervolgens zal in gegaan worden op het signaleren van risico’s zoals: incontinentie, depressie, huidletsel, medicatiegebruik en valgevaar.

Het doel van dit College is om inzicht te geven in de kwetsbare kant van ouderen en deelnemers handvatten te geven hoe ze hier het beste mee om kunnen gaan. Dit college wordt gegeven door Marieke van Calker, Wijkverpleegkundige bij de stichting Icare. Deelnemers kunnen op voorhand onderwerpen aanreiken die aan het vermelde lijstje toe-gevoegd kunnen worden, vermeld deze bij de aanmelding.

Aanmelden

Het Vrijwilligerscollege is gratis bij te wonen, maar aanmelden is noodzakelijk. Dat kan via de website vrijwilligersHoogeveen.nl/colleges, telefonisch via 0528-278855 (receptie SWW) of via vc@vrijwilligershoogeveen.nl.