Aan de Slag Hoogeveen presenteert jaarresultaten 2017

Hoogeveen - Op dinsdag 13 februari van 15.00 tot 17.00 uur presenteert Aan de Slag Hoogeveen de jaar-resultaten 2017. De presentatie vindt plaats op de locatie van het AZC aan de Kinholtsweg 7 te Hoogeveen.

Aan de Slag is een succesvolle methode om bewoners van asielzoekerscentra en statushou-ders te betrekken bij vrijwilligerswerk. Zij worden uitgenodigd om eenmalig of vaker mee te doen aan een vrijwilligersactiviteit of evenement in Hoogeveen, waaraan ook andere vrijwil-ligers deelnemen. Op diverse plaatsen in Nederland wordt Aan de Slag ingezet. Een mede-werker van het landelijk projectbureau licht de positieve resultaten van Hoogeveen toe tij-dens de bijeenkomst.

Trots laten wij bewoners van het AZC zelf aan het woord over welk vrijwilligerswerk ze ge-daan hebben, wat het hen gebracht heeft en waarom ze zich in 2018 opnieuw willen inzet-ten. Vervolgens laten we de organisaties aan het woord; zij vertellen u waarom ze klussen hebben aangeboden, welke ervaring ze hebben met de bewoners van het AZC en waarom ze voornemens zijn om in 2018 opnieuw klussen aan te bieden.

We vertellen u over de prettige samenwerking met de medewerkers van het COA, over wat nog meer op ons pad kwam naast het werven en aanbieden van vrijwilligersklussen. We hebben een leuke foto impressie van de klussen in het afgelopen jaar. Onze collega’s van het COA trakteren u op een informatief intermezzo over “interculturaliseren”. En natuurlijk mag een lekker hapje niet ontbreken!

Graag maken we van deze bijeenkomst ook gebruik om dilemma’s te verzamelen en uitda-gingen te formuleren waarmee we in 2018 aan het werk kunnen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwkomers, op welke wijze kan Aan de Slag ook voor hen interessant zijn.