Snel duidelijkheid over ijsbaan in Drenthe

Hoogeveen/Assen – De Provincie heeft 1 januari 2017 als datum genoemd waarop de plannen voor een nieuwe ijsbaan in Drenthe moeten zijn ingeleverd. Provincie Drenthe heeft 5 miljoen gereserveerd voor een investeringsondersteuning. Zowel Hoogeveen als Assen zijn in de race als vestigingsplaats.

Snel duidelijkheid over kunstijs in Drenthe

Gedeputeerde Henk Jumelet: “Vanaf 2014 wordt in Drenthe gesproken over een nieuwe bovenregionale ijsvoorziening in Drenthe. Dit college wil als er markt is voor een bovenregionale sportvoorziening en er ligt een duurzame business case, het laatste steuntje in de rug bieden via een investeringsondersteuning. Hiervoor hebben wij in de begroting 5 miljoen euro gereserveerd. Meerdere keren zijn wij geïnformeerd door verschillende partijen dat wordt gewerkt aan de ontwikkeling van plannen voor kunstijs. Dit heeft tot op heden nog niet geresulteerd in een concreet subsidieverzoek aan de provincie. Inwoners van Drenthe en sport- en ijsverenigingen vragen om duidelijkheid. Wij hebben daarom besloten een indieningstermijn voor de aanvraag van een investeringsbijdrage vast te stellen, zodat voor 1 januari duidelijk wordt of kunstijs in Drenthe haalbaar is.”

Om de reacties op dit artikel te lezen, dien je ingelogd te zijn.