Motie: Alsnog toekennen meerkosten chronisch zieken en gehandicapten 2016

Hoogeveen - Samen met de SP dienen D66, PvdA en GL hierover a.s. donderdag een motie in. Daarmee zouden honderden aanvragers van deze regeling voor het jaar 2016 alsnog in aanmerking kunnen komen.

Met ingang van 2017 kunnen chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau bij de gemeente een bijdrage aanvragen voor de 'regeling meerkosten'. In 2016 had de gemeente de regeling ingesteld. In 2016 gold echter een inkomensgrens van 110%. Daardoor werd slechts 300.000 euro uitbetaald van het beschikbare budget van 1.1 miljoen euro.

In de gemeenteraad stelden D66 en SP afgelopen week de kwestie aan de orde. Voor 2016 bleken van de 1700 aanvragers 800 afgewezen te zijn. Bovendien bleek bij 200 aanvragers om verschillende redenen een verzoek niet in behandeling te zijn genomen. De regeling is bedoeld voor mensen met een chronische ziekte en/of beperking met aantoonbare meerkosten voor eigen bijdragen Wmo en Wlz, eigen risico zorgverzekering, maaltijdenvoorzieningen, hulpmiddelen en/of woningaanpassingen.

SP-raadslid Jutta van Oord; "Het College liet weten dat men voor 2017 de regeling wil oprekken naar aanvragers met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau. Dat juichen wij uiteraard toe, want velen kunnen alle eigen bijdragen niet of nauwelijks betalen. Samen met D66, PvdA en GL gaan we komende raadsvergadering een motie indienen om het ook voor 2016 met terugwerkende kracht te regelen. Een kwestie van herbeoordelen van de ingediende aanvragen voor 2016 en anderen de kans geven alsnog een aanvraag in te dienen. We hopen dat de motie raadsbreed wordt aangenomen. Het kan niet zo zijn dat het geld bij de gemeente op de plank blijft liggen en onze chronische zieken de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen.'' 

De tegemoetkoming bedraagt maximaal 450 euro per kalenderjaar. Met het tot nog toe niet uitgekeerde budget zouden dus in ieder geval nog 1777 mensen/gezinnen geholpen kunnen worden. 

Motie vreemd aan de orde van dag betreffende de Meerkostenregeling

De raad van de gemeente Hoogeveen, in vergadering bijeen op 16 februari 2017

Overwegende dat:

  • De Meerkosten regeling in Hoogeveen pas sinds 1-1-2016 van kracht is;
  • Na de evaluatie van deze regeling in oktober 2016 bleek dat de openstelling van deze regeling te beperkt was, doordat alleen aanvragers met een inkomen tot 110% van het Bijstand niveau hiervan gebruik konden maken;
  • Te voorzien was dat voor 2016 veel inwoners gedupeerd zouden worden nadat de Wtcg en de Cer is komen te vervallen;
  • Herziening van de regeling voor 2017 door de grens op te hogen tot een
  • inkomen tot 130% van het Bijstand niveau kan rekenen op brede instemming

Is van mening dat:

  • Wanneer er gedurende het 1e jaar na invoering van de regeling wordt geconstateerd dat het beoogde doel van financiële ondersteuning van kwetsbare inwoners te beperkt is opgesteld waardoor een aantal chronisch zieken en mensen met een beperking ernstig benadeeld zijn na afschaffing van de Wtcg en de Cer.
  • Deze kwetsbare groep inwoners alsnog gecompenseerd dient te worden voor de aanvankelijk te beperkte openstelling van deze regeling;

Draagt het College op om:

  • Uit te zoeken welke in 2016 afgewezen verzoeken onder de huidige verruiming wel in aanmerking komen voor deelname aan deze regeling;
  • Deze personen met terugwerkende kracht alsnog te compenseren en daarmee recht te doen aan gemeentelijk maatwerk zoals de wetgever voor ogen heeft;
  • De aangepaste regeling voor 2016 op grond van een inkomen tot 130% van het bijstand niveau alsnog met terugwerkende kracht open te stellen voor nieuwe aanvragers

Om de reacties op dit artikel te lezen, dien je ingelogd te zijn.