​ChristenUnie bezorgd over rapport Rekenkamer

Hoogeveen - De ChristenUnie is al langer bezorgd over de maatschappelijke begeleiding van de statushouders en heeft in juni 2016 hierover vragen gesteld aan het college van B & W. Ze vroeg aandacht voor het verloop van de maatschappelijke begeleiding van deze kwetsbare groep. Het college heeft in haar antwoorden aangegeven voldoende zicht te hebben op dit dossier.

Op 9 maart zijn de bevindingen uit het rapport van de Rekenkamer ‘Huisvesting en maatschappelijke begeleiding statushouders’ aan de gemeenteraad bekend gemaakt. In dit rapport wordt aangegeven dat de gemeente Hoogeveen in de uitvoering van de maatschappelijke begeleiding en huisvesting van vergunninghouders kwetsbaar is. Het rapport laat zien dat de gemeente onvoldoende geborgd beleid heeft voor deze groep inwoners, ondanks dat er in de uitvoering wel al veel gebeurt. De ChristenUnie maakt zich hierdoor zorgen.

Hetty Pullen (raadslid ChristenUnie): ‘De gemeente zal beleid moeten formuleren voor deze groep nieuwe inwoners. Dit is een hele kwetsbare groep die wij niet aan hun lot over kunnen laten. Het moet helder zijn wat de gemeente voor hen doet. Zij moeten alle kansen krijgen om opgenomen te worden in de maatschappij. Daarnaast vinden wij dat de gemeente in de uitvoering van haar taken doelmatiger en transparanter moeten worden naar de gemeenteraad, maar vooral naar alle betrokkenen die deze groep nieuwe inwoners van Hoogeveen een warm hart toedragen. Veel vrijwilligers zetten zich met grote betrokkenheid in voor deze groep. De gemeente moet meer samenwerken met maatschappelijke organisaties zoals de kerken, welzijnsorganisaties, COA en vluchtelingenwerk en zodanig de verbinding met hen zoeken zodat de organisatie van huisvesting en maatschappelijke begeleiding beter wordt. Dat vermindert de kwetsbaarheid van o.a. de maatschappelijke begeleiding van statushouders’.

De ChristenUnie zal zich er voor inzetten dat de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer serieus door het college worden opgepakt zodat begeleiding van deze nieuwe Hoogeveners beter van de grond komt.

Zie ook: 

Rapport bevindingen Huisvesting en maatschappelijke begeleiding van statushouders (PDF)

Conclusies en aanbevelingen onderzoek (PDF)

Betere afspraken huisvesting statushouders nodig (PDF)

Om de reacties op dit artikel te lezen, dien je ingelogd te zijn.