Bekendmakingen van de gemeente week 11-2017

Hoogeveen - Hier vindt u een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Hoogeveen van week 11-2017.

Omgevingsvergunningen

Ingetrokken aanvragen (datum besluit)
 • Trambaan 7, Nieuweroord, plaatsen van een dakkapel op de woning (8 maart 2017).
Ontvangen aanvragen(ontvangstdatum)
 • Buitenvaart 1214, Hoogeveen, plaatsen van reclameletters op het dak (1 maart 2017).
 • De Oplegger kavel 20-23, Hollandscheveld, bouwen van 4 twee-onder- één-kapwoningen (8 maart 2017).
 • De Oplegger kavel 25 t/m 28, Hollandscheveld, bouwen van 4 twee-onder- één-kapwoningen (8 maart 2017).
 • Edelhert kavel 45, Hoogeveen, aanleggen van een inrit (9 maart 2017).
 • Edelhert kavel 47, Hoogeveen, aanleggen van een inrit (9 maart 2017).
 • Houthaven 30 en 32, Hoogeveen, plaatsen van een carport (6 maart 2017).
 • Kerkweg 34, Tiendeveen, bouwen van een kapschuur (6 maart 2017).
 • Noorderweg 6 a, Tiendeveen, tijdelijk plaatsen van 3 zeecontainers als paardenstal en 1 stacaravan (6 maart 2017).
 •  Trambaan 7, Nieuweroord, plaatsen van een dakkapel op de zijgevel van de woning (2 maart 2017).
 • Tuindersweg 5, Elim, wijzigen van de functie van dierenkliniek naar groepsaccommodatie (3 maart 2017).
 • Voltastraat 16, Hoogeveen, aanpassen van de inrit (6 maart 2017).
 • Zeppelinstraat 4 a, Hoogeveen, aanbrengen van een entresolvloer (6 maart 2017).

De gemeente publiceert deze aanvragen om u tijdig op de hoogte te stellen. U kunt in dit stadium nog geen zienswijzen of bezwaren indienen. Op het moment dat dit wel kan, volgt opnieuw publicatie in het Torentje.

Verleende omgevingsvergunningen (datum besluit)
 • Edelhert 18, Hoogeveen, bouwen van een woning (2 maart 2017).
 • Hollandscheveldse Opgaande 70, Hollandscheveld, bouwen van een woning met bijgebouw (7 maart 2017).

Bent u het als belanghebbende niet eens met een besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u aan de rechtbank Noord-Nederland om een voorlopige voorziening vragen. U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Voor meer informatie zie loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Sloopmeldingen (datum besluit)
 • Alteveer 121a, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende golfplaten van het dak van een schuur (6 maart 2017).
 • De Grutto 32, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende restanten vinylzeilen uit de keuken (8 maart 2017).
 • Draco 93, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende afdichting rondom een buis op zolder (6 maart 2017).
 • Kanaal W.Z. 20, Tiendeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen en golfplaten van een schuur (7 maart 2017).
 • Pesserdijk 17, Stuifzand, verwijderen van asbesthoudende platen van een schuur (7 maart 2017).
 • Van Echtenstraat 42, Hoogeveen, sloopwerkzaamheden ten behoeve van het intern verbouwen van een kantoor naar appartementen (6 maart 2017).
 • Zuideropgaande 36, Hollandscheveld, verwijderen van 30m2 asbest (7 maart 2017).

Evenementen

Aanvragen vergunningen (ontvangstdatum)
 • Golazo Noord Nederland, route door Hoogeveen, 11 juni 2017 van 8.00 tot 16.00 uur, Toertocht voor Wielrenners Drenthes Mooiste – Erik Dekker Classic (28 februari 2017).
 • Café De Nachtwacht, Hoofdstraat 64, Hoogeveen, donderdag 27 april 2017 van 14.00 tot 24.00 uur, Live Muziek (28 februari 2017).
 • Sportevents, route rondom atletiekbaan sportveldenweg 3, Hoogeveen, 18 juni 2017 van 10.00 tot 14.00 uur, Hardloopwedstrijd (1 maart 2017).
 • Mevrouw A. Timmer namens studentenbedrijf Stenden Hogeschool, Beukemaplein, Hoogeveen, vrijdag 21 april 2017 van 21.15 tot 24.00 uur, Drive-inn Bioscoop (1 maart 2017).
 • Stichting Kinderspelweek Hollandscheveld, speeltuin Brummelstraat, Hollandscheveld, maandag 14 augustus 2017 tot en met vrijdag 18 augustus 2017, Kinderspelweek (3 maart 2017).
 • Gemeente Hoogeveen, Bentinckspark, Hoogeveen, vrijdag 20 oktober 2017 van 14.30 tot 17.00 uur, De Bentinckspark Triatlon (7 maart 2017).

De gemeente publiceert deze aanvragen om u tijdig op de hoogte te stellen. U kunt in dit stadium nog geen zienswijzen of bezwaren indienen. Op het moment dat dit wel kan, volgt opnieuw publicatie in het Torentje.

Verleende vergunningen (datum verleend)
 • Vliegveld Hoogeveen, Plesmanstraat, Hoogeveen, donderdag 25 mei 2017 van 10.00 tot 17.00 uur, Wings & Wheels (8 maart 2017).

Bent u het als belanghebbende niet eens met een besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u aan de rechtbank Noord-Nederland om een voorlopige voorziening vragen. U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Voor meer informatie zie loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Milieu

Meldingen activiteitenbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen maakt bekend de volgende melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer te hebben ontvangen van:

 • ForfarmersHendrix-Noord, Buitenvaart 1620, 7905 SM Hoogeveen. De melding heeft betrekking op het oprichten van een inrichting.
 • Heijmans Facilitair Bedrijf, Voltastraat 2d, 7903 AB, Hoogeveen. De melding heeft betrekking op het veranderen van een inrichting.
 • Pluimveebedrijf Kramer, Kanaal W.Z. 16, 7936 TL, Tiendeveen. De melding heeft betrekking op het veranderen van een inrichting.

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.

Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij van plan zijn maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit op te leggen ten aanzien van geluid:

 • ForfarmersHendrix-Noord, Buitenvaart 1620 te Hoogeveen, het maatwerkvoorschrift heeft betrekking op de toegestane geluidbelasting.

Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 16 maart 2017 gedurende zes weken ter inzage in de Gemeentewinkel. De stukken zijn elke werkdag tijdens kantooruren in te zien. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk of mondeling zienswijze worden ingebracht. De schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college.Wanneer u als belanghebbende een zienswijze heeft ingediend, kunt u tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht in Groningen. Daarnaast kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. U kunt ook digitaal een beroep en / of een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Voor meer informatie en de voorwaarden zie loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Op de voorbereiding van dit besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, van toepassing.

Contact

Voor meer informatie over deze mededelingen kunt u contact opnemen met de Gemeentewinkel, telefoon 14 0528 of e-mail naar info@hoogeveen.nl.

Om de reacties op dit artikel te lezen, dien je ingelogd te zijn.