Goede opkomst ledenvergadering Gemeentebelangen

Hollandscheveld - Dinsdag j.l. was de algemene ledenvergadering in Hollandscheveld in wijkgebouw 't Anker, een goede opkomst slechts een viertal stoelen bleven onbezet.

Belangrijkste agendapunt was de bekrachtiging door de leden van de voordracht door het bestuur om de kandidatencommissie in te stellen. Deze gaat uiteindelijk de samenstelling van de lijst beoordelen en in november 2017 voorleggen aan de algemene extra ledenvergadering. De commissie bestaat uit Jan Steenbergen, Erwin Slomp, Be Okken en Jan Alting. Verder zijn er nog een drietal commissies benoemd met het oog op de verkiezingen in maart 2018.

Het jaar 2018 is zonder twijfel een bijzonder jaar voor Gemeentebelangen. Op 13-4-1978 namelijk is de vereniging opgericht en vieren ze ook een lustrum. Het 40-jarig bestaan van Gemeentebelangen wordt zeker ook aandacht aangeschonken. Ook voor de nabije toekomst hebben ze ook nog diverse doelen te verwezenlijken.

Om de reacties op dit artikel te lezen, dien je ingelogd te zijn.