Bekendmakingen van de gemeente week 14-2017

Hoogeveen - Hier vindt u een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Hoogeveen.

Omgevingsvergunningen

Ingetrokken aanvragen (datum besluit)
 • Bloklandweg 13, Noordscheschut, vervangen van het dakbeschot (27 maart 2017).
Ontvangen aanvragen (ontvangstdatum)
 • Alteveer 119, Hoogeveen, bouwen van een bijgebouw (28 maart 2017).
 • Dalgronden 11 (voorlopig adres), Tiendeveen, bouwen van een woning (24 maart 2017).
 • De Loege 14, Hollandscheveld, plaatsen van een ooievaarsnest (27 maart 2017).
 • Dr G H Amshoffweg 1, Hoogeveen, plaatsen van drie gevelreclames en een naamzuil (24 maart 2017).
 • Edelhert 24 (kavel 48), Hoogeveen, bouwen van een vrijstaande woning en het aanleggen van een inrit (28 maart 2017).
 • Edelhert 36 (voorlopig adres), Hoogeveen, bouwen van een woning en het aanleggen van een inrit (27 maart 2017).
 • Edelhert 6, Hoogeveen, aanleggen van een inrit (28 maart 2017).
 • Edelhert kavel 54, Hoogeveen, bouwen van een woning met garage en het aanleggen van een uitrit (28 maart 2017).
 • Jan Wintersdijkje 28, Hollandscheveld, bouwen van een erker (24 maart 2017).
 • Kanaalweg 4, Hoogeveen, afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van gebruik van het pand (25 maart 2017).
 • Mathijsenstraat 1, Hoogeveen, verplaatsen van een bestaande lichtreclame en nieuwe lichtreclame plaatsen inclusief ledscherm (28 maart 2017).
 • Morsestraat 1, Hoogeveen, wijzigen van de bestemming en gevel (24 maart 2017).
 • Van Echtenstraat 108, Hoogeveen, bouwen van een overkapping (28 maart 2017).

De gemeente publiceert deze aanvragen om u tijdig op de hoogte te stellen. U kunt in dit stadium nog geen zienswijzen of bezwaren indienen. Op het moment dat dit wel kan, volgt opnieuw publicatie in het Torentje.

Verleende omgevingsvergunningen (datum besluit)
 • Edelhert 28, Hoogeveen, bouwen van een woning (23 maart 2017).
 • Edelhert 30, Hoogeveen, bouwen van een woning (23 maart 2017).
 • Edelhert 34, Hoogeveen, bouwen van een woning (23 maart 2017).
 • Edelhert 40, Hoogeveen, bouwen van een woning (30 maart 2017).
 • Edelhert kavel 43, Hoogeveen, aanleggen van een inrit (28 maart 2017).
 • Edelhert kavel 45, Hoogeveen, aanleggen van een inrit (27 maart 2017).
 • Hollandscheveldse Opgaande 7a, Hollandscheveld, bouwen van een woning met uitrit (24 maart 2017).
 • Hoogeveenseweg (ongenummerd), Hoogeveen, plaatsen van een Drentse kei met plaquette (27 maart 2017).
 • Houthaven 30 en 32, Hoogeveen, plaatsen van een dubbele carport (29 maart 2017).
 • Resedastraat 22, Hoogeveen, wijzigen van de gevel (23 maart 2017).
 • Riegshoogtendijk 78, Hollandscheveld, plaatsen van een dakopbouw op de bestaande aanbouw (24 maart 2017).
Vergunningsvrij (datum besluit)
 • Kochstraat 21, Hoogeveen, plaatsen van 2 dakramen (24 maart 2017).
Verleende vergunningen van rechtswege (datum besluit)
 • De Stroom 8, Hoogeveen, het plaatsen van een magazijnstelling in een bestaande logistieke loods (30 maart 2017).

Bent u het als belanghebbende niet eens met een besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u aan de rechtbank Noord-Nederland om een voorlopige voorziening vragen. U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Voor meer informatie zie loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Publicatie melding activiteitenbesluit milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend de volgende melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer te hebben ontvangen van:

 • BUKRO Dakbedekkingen v.o.f., Industrieweg 72, 7903 AK, Hoogeveen. De melding heeft betrekking op het oprichten van een inrichting.
 • Chamel BV, Marconistraat 9, 7903 AG Hoogeveen. De melding heeft betrekking op het veranderen van een inrichting.
 • Eetcafé Rustiek, Hoofdstraat 161, 7902 EG Hoogeveen. De melding heeft betrekking op het veranderen van een inrichting.
 • RC Auto’s Hoogeveen, Europaweg 5, 7903 TD Hoogeveen. De melding heeft betrekking op het oprichten van een inrichting.

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.

Sloopmeldingen (datum besluit)
 • Adriaan Baasstraat 9, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende restanten uit de woning (24 maart 2017).
 • Bloklandweg 13, Noordscheschut, verwijderen van asbesthoudend dakbeschot uit de woning (24 maart 2017).
 • Brinkstraat 5, Hoogeveen, gedeeltelijk slopen van een pand (30 maart 2017).
 • Buizerdlaan 37, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende vloerafwerking uit het toilet (27 maart 2017).
 • Carstenswijk 105, Elim, verwijderen van asbesthoudende platen van een tuinhuisje (24 maart 2017).
 • De Lijster 53, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende vensterbanken uit de woning (27 maart 2017).
 • De Plecht 3, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudend kruipluik uit de hal (28 maart 2017).
 • Helios 144, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudend vloerzeil uit de keuken en bijkeuken (28 maart 2017).
 • Hollandscheveldse Opgaande 95, Hollandscheveld, verwijderen van asbesthoudend dak (29 maart 2017).
 • Hoofdstraat 172-180 (even nummers), Hoogeveen, verwijderen van de bestaande luifels en het verwijderen van de bestaande winkelpuien (27 maart 2017).
 • Marnixstraat 5, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende platen van een schuur (24 maart 2017).
 • Meerboomweg 2, Hollandscheveld, verwijderen van delen van asbesthoudende dakplaten (28 maart 2017).
 • Noorderweg 3, Tiendeveen, verwijderen van asbesthoudende dakplaten van een schuur (23 maart 2017).
 • Ranonkelstraat 6, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (27 maart 2017).
 • Riegshoogtendijk 118, Hollandscheveld, verwijderen van asbesthoudende materialen (28 maart 2017).
 • Westerlaan 1, Tiendeveen, verwijderen van een asbesthoudend dak van het houthok (24 maart 2017).
 • Zuiderweg 59, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende platen (28 maart 2017).
 • Zwanebloem 19, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende platen van een schuur en het slopen van dezelfde schuur (23 maart 2017).

Evenementen

Aanvragen vergunningen (ontvangstdatum)
 • Stichting Avondvierdaagse Hollandscheveld, routes in en om Hollandscheveld, 12 tot en met 15 juni 2017, Avondvierdaagse Hollandscheveld (23 maart 2017).
 • Niquell V.O.F. in samenwerking met Hoogeveensche Rijwielvierdaagse Trappen, Happen en Stappen, diverse routes, start vanaf Maxx Sports & events, 22 tot en met 25 augustus 2017, Trappen, Happen en stappen, een vierdaagse fietstocht (27 maart 2017).
 • Stichting Kunstwark in ’t park, in en rond woonzorgcentrum Jannes van der Sleedenhuis, Valkenlaan 5, Hoogeveen, 20 mei 2017 van 11.00 tot 16.00 uur, Kunstwark in ’t Park (27 maart 2017).

De gemeente publiceert deze aanvragen om u tijdig op de hoogte te stellen. U kunt in dit stadium nog geen zienswijzen of bezwaren indienen. Op het moment dat dit wel kan, volgt opnieuw publicatie in het Torentje.

Verleende vergunningen (datum verleend)
 • Stichting Kinderspeelweek Hollandscheveld, in en rondom speeltuin Brummelstraat, Hollandscheveld, maandag 14 augustus 2017 tot en met vrijdag 18 augustus 2017, Kinderspeelweek Hollandscheveld (23 maart 2017).
 • Wildro, winkelcentrum De Wielewaal, Hoogeveen, donderdag 27 april 2017 van 9.00 tot 17.00 uur, Koningsdag (24 maart 2017).
 • Catering Hoogeveen, Zwartschaap 24, Stuifzand, zaterdag 1 april 2017 van 17.00 uur tot zondag 2 april 2017 01.00 uur, 25-jarig bestaan lasbedrijf Peter Nijenhuis (29 maart 2017).
 • M.C. Motorhead Hoogeveen, Achteromsedijk 8 e, Hoogeveen, donderdag 27 april 2017 van 15.00 tot 21.00 uur, Live muziek en demonstraties Unicycle (29 maart 2017).
 • Stichting Hoogeveense Cascaderun, Raadhuisplein, Hoogeveen, zondag 9 april 2017 van 9.55 tot 12.30 uur, Unicefloop (31 maart 2017).
 • Stichting Hoogeveense Cascaderun, route door centrum Hoogeveen, zondag 9 april 2017 van 13.00 tot 13.30 uur, Giga G Cascaderun (31 maart 2017).
 • Stichting Hoogeveense Cascaderun, diverse routes door Hoogeveen, zondag 9 april 2017 van 13.35 tot 16.00 uur, Cascaderun (31 maart 2017).
 • Stichting Hoogeveense Cascaderun, diverse locaties in het centrum van Hoogeveen, zondag 9 april 2017 van 13.00 tot 21.00 uur, Afterparty Cascaderun 2017 (31 maart 2017).
Wegafsluitingen (datum verleend)
 • Ten behoeve van Koningsdag in De Wielewaal in Hoogeveen op donderdag 27 april 2017 zullen de straten Koekoekslaan en Spechtlaan, beiden in Hoogeveen, worden afgesloten van 07.00 tot 17.00 uur (24 maart 2017).
 • In verband met de Unicefloop, Giga G Run en Cascaderun zullen diverse wegen in Hoogeveen afgesloten worden op zondag 9 april 2017 (31 maart 2017).

Bent u het als belanghebbende niet eens met een besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u aan de rechtbank Noord-Nederland om een voorlopige voorziening vragen. U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Voor meer informatie zie loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Overig

Premie voor onbetaald werken op een participatieplaats in de periode 2012 tot en met 2014
Deze mededeling gaat over het werken op een participatieplaats in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014. In deze periode was de Verordening re-integratie en participatie 2012 van kracht. Volgens deze verordening was het mogelijk dat iemand met een bijstandsuitkering door de gemeente Hoogeveen, tijdelijk op een zogeheten 'participatieplaats' werd geplaatst. De participatieplaats was dan een onderdeel van het re-integratieplan van de betreffende werkzoekende. Oorspronkelijk stond hier geen verdere financiële tegemoetkoming (premie) tegenover. Dat heeft de gemeente met terugwerkende kracht veranderd. Er kan alsnog een premie worden uitbetaald voor de re-integratieactiviteiten die op een participatieplaats zijn uitgevoerd. De premie bedraagt € 1,00 voor elk uur dat er op een participatieplaats is gewerkt. De premie bedraagt maximaal k 95,00 per maand en maximaal k 764,00 per jaar.

De gemeente wijst er nadrukkelijk op dat de premie alleen geldt voor onbetaald werk dat is verricht op een participatieplaats, in opdracht van de gemeente Hoogeveen. Vrijwilligerswerk geeft geen recht op de premie. Ook niet wanneer de gemeente ermee heeft ingestemd dat u dat vrijwilligerswerk doet. Andere vormen van onbetaald werk die als onderdeel van uw re-integratie naar arbeid zijn uitgevoerd vallen ook niet onder deze regeling. Wanneer u in de genoemde periode op een participatieplaats onbetaald werk hebt gedaan en alsnog voor de premie in aanmerking denkt te komen kunt u deze aanvragen bij Het Werkplein in Hoogeveen, Dekkerplein 1 7901 BZ Hoogeveen. De aanvraag moet gericht zijn ter attentie van Lina Hoogesteger. U kunt uw aanvraag ook per e-mail doen. Gebruikt u dan het volgende e-mailadres: participatieplaats@Hoogeveen.nl.

Voor een vlotte behandeling van uw aanvraag, vraagt de gemeente u om duidelijk uw naam en Burgerservice nummer (BSN) aan te geven en eventueel uw geboortedatum. Het is prettig (maar niet beslist noodzakelijk) wanneer u verder kunt aangeven:

 • in welke periode u op een participatieplaats hebt gewerkt,
 • bij welke organisatie u toen hebt gewerkt.

Verkeersbesluiten
Het college van B&W heeft besloten om:

 • In de Van Echtenstraat te Hoogeveen een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen;
 • In de Kerkenkavel te Hollandscheveld, ten oosten van de Veldkampstraat, een parkeerverbod aan beide zijden in te voeren.

Bent u het als belanghebbende niet eens met een besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u aan de rechtbank Noord-Nederland om een voorlopige voorziening vragen. U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Voor meer informatie zie loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Contact

Voor meer informatie over deze mededelingen kunt u contact opnemen met de Gemeentewinkel, telefoon 14 0528 of e-mail naar info@hoogeveen.nl.

Om de reacties op dit artikel te lezen, dien je ingelogd te zijn.