​College stelt nieuwe Mobiliteitsvisie vast

Hoogeveen – Het college heeft de Mobiliteitsvisie geactualiseerd. De huidige visie dateert van 2008. Sindsdien hebben de ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer niet stil gestaan. De geactualiseerde visie moet als basis dienen voor het verkeersbeleid de komende jaren.

De mobiliteitsvisie is een visie op hoofdlijnen en is de leidraad voor het uitvoeringsprogramma en de fietsnota. Bij de actualisatie is ook gekeken naar andere beleidsvelden, zoals duurzaamheid, sport, recreatie en dergelijke.

Zie ook:

Om de reacties op dit artikel te lezen, dien je ingelogd te zijn.