​ChristenUnie: luiers vragen om concreet plan

Hoogeveen - Op 20 april werd de raad door wethouder Steenbergen geïnformeerd over de nieuwe aanpak voor afvalinzameling. Het restafval wordt nog 1x per maand opgehaald en de oranje container voor plastic en blik 1x per twee weken. 

Een goed plan, vindt de ChristenUnie. Maar er moet wel voldoende aandacht worden besteed aan het feit dat mensen dan hun luiers niet altijd kwijt kunnen. Hetzelfde geldt voor mensen die incontinentiemateriaal gebruiken. Daarom wil de ChristenUnie aanstaande woensdag tijdens een extra raadsvergadering een motie indienen waarin het college opgeroepen wordt met een concrete bruikbare oplossing voor dit probleem te komen.

De ChristenUnie is een voorstander van het plan om het restafval 1x per maand op te halen. Een consequent gebruik van de oranje container zorgt ervoor dat de grijze container een heel stuk leger blijft. En dan is minder vaak ophalen een logisch gevolg. Maar ouders met jonge kinderen of andere luiergebruikers kunnen hierdoor voor een probleem geplaatst worden. Voor hen is 1x per maand restafval ophalen niet altijd voldoende. Waar moeten ze dan heen met de luiers? Op de raadsvergadering van 20 april gaf de wethouder op de vraag van ChristenUnie raadslid Jan Bekkering hierop als reactie dat in die gevallen de afval coach ingezet kan worden en dat er naar een passende oplossing zal worden gezocht. Aanstaande donderdag staat dit onderwerp op de raadsagenda voor debat.

Jan Bekkering: ‘Mooi dat de wethouder heeft aangegeven naar een passende oplossing te gaan zoeken maar wij vinden dit nog te vaag. Wij kunnen pas met het raadsvoorstel instemmen als er een hele concrete bruikbare oplossing voor dit probleem gepresenteerd wordt voordat het gewijzigd afvalsysteem ingevoerd wordt. Burgers moeten weten waar ze aan toe zijn. Daarom willen wij a.s. woensdag tijdens het debat over dit onderwerp een motie indienen waarin we de wethouder oproepen hier mee aan de slag te gaan’.

De ChristenUnie gaat er vanuit dat de wethouder het probleem onderkent en voor een concrete oplossing.

Om de reacties op dit artikel te lezen, dien je ingelogd te zijn.