Gemeente betaalt verslaafden liever in natura

Hoogeveen – De gemeente Hoogeveen betaalt verslaafden liever in natura dan hun een pgb via de WMO toe te kennen. Het wrange hieraan is dat verslaafden lang moeten wachten op hun herindicatie voor de WMO, iets wat soms wel 2 maanden kan duren. Dit omdat medisch adviesbureau Sciopeng, die door de gemeente hiervoor is ingehuurd, niet eerder aan een herindicatie toekomt. Volgens Marjon Wachtmeester en Wiebrand Dragt van 2makeit@live kan er geen hulp aan deze mensen, die al onderaan de ladder in de maatschappij staan, gegeven worden tijdens deze wachttijd. Marjon en Wiebrand willen graag een gesprek met Sciopeng en gemeente om inzicht te krijgen in de procedure die wordt gehanteerd voor de herindicatie.

Verslaafden krijgen een herindicatie om te bepalen of ze een pgb krijgen of zorg in natura. Als iemand een pgb krijgt toegewezen dan is diegene zelf verantwoordelijk voor de keuze van de zorgaanbieder en de financiële afwikkeling. Bij zorg in natura wordt de cliënt geholpen door een zorgaanbieder die een contract met de gemeente heeft.
Wethouder Erik Giethoorn vindt het namelijk onwenselijk om mensen met verslavingsproblemen zelf het geld voor zorg te laten beheren. "Dat hebben we ook zo opgeschreven in het gemeentelijke beleid. Daarom kunnen cliënten met verslavingsproblematiek alleen zorg in natura krijgen", aldus wethouder Giethoorn.

Vreemde gang van zaken

Marjon en Wiebrand vinden deze gang van zaken vreemd, ten eerste omdat zij in december 2016 een gesprek met WMO Hoogeveen hebben gevoerd en daar werd toen als eis bepaalt dat iemand met verslaving problematiek onder bewind moest komen te staan. Aan die eis hebben Marjon en Wiebrand voldaan. Een ieder met een verslaving die bij hun binnenkomt of aanmeld brengen ze onder bewind. Hun cliënten beheren niet zelf het geld voor de zorg maar dat doet de SVB.

Ten tweede omdat er tijdens de wachttijd voor de herindicatie geen hulp op maat gegeven kan worden aan cliënten. "Hulp op maat zoals wij die geven aan onze cliënten waarbij wij een vertrouwensband opbouwen met de cliënt. En als je die vertrouwensband hebt met de cliënt dan is dit voor hun kostbaar en zitten ze niet te wachten op vreemden die hun gaan onderzoeken en dan als uitsluitsel voor hun gaan bepalen welke zorgaanbieder ze moeten gaan nemen. Het werkt namelijk allemaal met vertrouwen en ik vind het dan ook een kwalijke zaak dat ze aan dat belangrijke punt voorbijgaan. Een merendeel van de jongeren heeft al genoeg hulpverlening voorbij zien komen waarbij ze vaak teleurgesteld zijn en waaraan ze dus heel weinig vertrouwen hebben over gehouden. Deze jongeren gaan bij voorbaat al in verweer als de gemeente hun een zorgaanbieder toewijst. Voor deze doelgroep is het belangrijk dat ze vertrouwen hebben en zelf kunnen bepalen bij welke zorgaanbieder ze zorg willen afnemen maar niet dat ze niet gehoord worden en dat het voor ze bepaalt word. Ze voelen zich al minderwaardig en dat kan niet de bedoeling zijn. Je kiest toch zelf ook je aannemer voor een klus dat laat je de gemeente toch ook niet beslissen? In onze ogen word er gesold met deze doelgroep en het liefst hebben ze helemaal deze doelgroep niet. Dat staat beter voor de jaarcijfers om zo te laten zien dat het zo goed gaat met Hoogeveen met hoofdletter H. Ik vind het jammer hoe er met mensen word omgegaan die onderaan de ladder van de maatschappij staan”, aldus Marjon.

Ten derde omdat zij niet weten hoe medisch adviesbureau Sciopeng tot een herindicatie komt. Zo wil Wiebrand graag weten hoe Sciopeng inhoudelijk bepaalt of iemand verslaafd is, wat er onder verslaving valt, hoe bepaalt wordt of iemand verslaafd is of niet, of daar waardes voor zijn en wat het onderzoek inhoudt? Vragen die de redactie van Regiohoogeven.nl aan Sciopeng heeft voorgelegd maar waarop wij geen antwoord hebben gekregen. “Een verslaafde blijft namelijk zijn hele leven verslaafd, ik ben dan ook benieuwd hoe en met welke waarden zij bepalen of iemand wel of niet verslaafd is.”, laat Wiebrand weten.
Marjon; “Vroeger was het zo dat als iemand hulp door middel van pgb aanvroeg dan kwam er een psychiater en alles aan te pas. Een heel team van specialisten bepaalde dan hoeveel uren hulp iemand kreeg. Tegenwoordig doet een ambtenaar, die een ééndaagse cursus hiervoor gevolgd heeft dat. Die snappen het hele proces niet en daardoor gaat er ook heel wat fout.”

Gemeente kan prima uit de voeten met termijn

De gemeente laat weten dat als hun bij een herindicatie twijfel hebben over een medische situatie van een cliënt in de breedste zin van het woord, of daar waar een discussie kan ontstaan, zij een onafhankelijk medisch adviesbureau inschakelen. Volgens de gemeente zijn er met het adviesbureau goede afspraken gemaakt over termijnen van dienstverlening. Met die termijnen kan de gemeente prima uit de voeten. Tevens laat de gemeente weten dat mocht de zorgaanbieder van iemand met verslavingsproblemen geen contract met de gemeente hebben, dat deze dan altijd als een soort ´onderaannemer´ kan aankloppen bij een zorgaanbieder die wel een contract met de gemeente heeft. Dat gebeurt wel vaker en daarmee is dan het probleem opgelost volgens de gemeente.

Om de reacties op dit artikel te lezen, dien je ingelogd te zijn.