GroenLinks Hoogeveen: ​Beter meten is beter (be)sturen

Hoogeveen - Begrotingen en jaarverslagen van de gemeente Hoogeveen moeten een goed inzicht geven in welke doelen de gemeente wilt bereiken en welke resultaten er gerealiseerd zijn. GroenLinks Hoogeveen mist vaak meetbare doelen en resultaten. 

Nu kan de gemeenteraad onvoldoende zien of er voldoende bereikt is. Bijvoorbeeld bij laaggeletterdheid, hoeveel mensen zijn er laaggeletterd, met welk aantal of percentage wilt de gemeente dat aantal laten afnemen en in welke mate is dat gelukt ? Een ander voorbeeld betreft de begeleiding van statushouders. Hierover schrijft de rekenkamercommissie in een recent verschenen rapport "Of de begeleiding doeltreffend is, valt niet te beoordelen omdat er geen meetbare doelen zijn geformuleerd". Zo zijn er meer zaken onvoldoende helder om het beleid van de gemeente goed te kunnen beoordelen aldus GroenLinks Hoogeveen. Om in de toekomst meetbare doelen en resultaten te krijgen dient de partij aanstaande donderdag een motie in tijdens de vergadering van de gemeenteraad met het verzoek:

Om meetbare indicatoren in begrotingen en jaarverslagen op te nemen;

Hierbij ook 0 metingen te verrichten;

Bij de begroting 2019-2021 en het jaarverslag 2017 dit voor het eerst in te voeren.

Om de reacties op dit artikel te lezen, dien je ingelogd te zijn.