Speciaal onderwijs scholen geven sport en bewegen structurele plek

Hoogeveen - Na een periode van twee jaar, middels het programma van Special Heroes, hebben 3 scholen in Hoogeveen sport en bewegen in hun beleid verankerd en vastgelegd in een meerjarenplan 

Samen met verenigingen, sportaanbieders en lokale overheden zoals Sportief Hoogeveen zorgen de scholen ervoor dat hun leerlingen in aanraking komen én blijven met verschillende sporttakken. Sport en bewegen geeft namelijk juist deze kinderen en jongeren meer zelfvertrouwen, meer zelfstandigheid en meer sociale interactie. Zo komen ze zelf in beweging, kunnen ze zelf een activiteit kiezen en zich ontwikkelen, zodat ze in staat zijn een gezonde en actieve leefstijl te organiseren.

De scholen die het programma Special Heroes in hun beleid geborgd hebben behoren tot het RENN 4 en betreffen de Atlas, De Aventurijn en de Windroos. Op donderdag 13 juli overhandigde Wethouder Gert Vos, in het bijzijn van Suzanne Nijmeijer van Sportief Hoogeveen, de valdocenten en teamleiders een zogeheten borgingsbordje en gaf daarbij aan zeer trots te zijn op deze mooie insteek en de resultaten die daaruit voortvloeien. Daarbij gaf hij ook aan het een mooi gevolg te vinden dat deze scholen met sport en bewegen in een meerjarenplan ook een toekenning hebben gekregen van het vignet Gezonde School

Over Special Heroes Special Heroes wil met haar programma leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en praktijkscholen toe leiden naar een structurele vrijetijdsbesteding op het gebied van sport en cultuur. Het programma biedt een meer gedifferentieerd aanbod voor de doelgroep, trainers worden opgeleid, vakdocenten worden ondersteund bij het opbouwen van een (sport)infrastructuur en er wordt naar maatwerk gekeken voor belemmerende factoren (zoals vervoer en geen of gebrek aan mogelijkheden voor sport en cultuur in de eigen omgeving).

In de periode 2009-2015 hebben 380 scholen deelgenomen aan Special Heroes Sport en daarvan heeft ca 80% sport en bewegen (onder de naam Special Heroes) duurzaam in het beleid verankerd. De sport- en beweegparticipatie steeg met 12-15 %. Meer dan 500 (sport)verenigingen zijn al bij het programma betrokken.

Na de successen op veel (V)SO scholen en de daarmee groeiende bekendheid van het programma is er een grotere vraag ontstaan vanuit SBO en Praktijkscholen om ook daar de methodiek van Special Heroes Sport in te zetten en daarnaast een vraag om de methodiek ook voor kunst en cultuur in te zetten (Special Heroes Art).

De ambitie van Special Heroes is om de structurele sport- en cultuurparticipatie van kinderen en jongeren met een beperking via de deelnemende scholen uit het speciaal onderwijs te laten stijgen met 12-16%. 

Om de reacties op dit artikel te lezen, dien je ingelogd te zijn.