​Gemeente vraagt inwoners mee te denken over mobiliteit

Hoogeveen - In de Mobiliteitsvisie 2017-2026 heeft de gemeente Hoogeveen op hoofdlijnen vastgelegd wat ze wil op het gebied van verkeer en vervoer. Wethouder Jan Steenbergen: "We gaan deze Mobiliteitsvisie uitwerken in een Uitvoeringsprogramma en de Fietsnota. En daarbij willen we heel graag de mening weten van onze inwoners en ondernemers. Iedereen kijkt door haar of zijn eigen bril en heeft ook vast een mening over hoe het goed of nog beter kan. We willen daarom graag zoveel mogelijk input ontvangen."

Iedereen kan via www.hoogeveen.nl/mobiliteit aangeven welke punten voor haar of hem van belang zijn. Dit kan tot 30 september.

Bijeenkomsten

Na 30 september wordt de balans opgemaakt. Vervolgens nodigt de gemeente u graag uit om mee te denken tijdens drie bijeenkomsten die worden georganiseerd. Een over de mobiliteit in de centrumruit, een over de mobiliteit in de rest van Hoogeveen en de dorpen en het buitengebied en een bijeenkomst specifiek over de fiets. Deze bijeenkomsten zullen eind september en begin oktober plaatsvinden. De data worden begin september bekend.

Om de reacties op dit artikel te lezen, dien je ingelogd te zijn.