SP reageert op vragen Parkeergarage De Kaap

Hoogeveen - B&W liet deze week via een persbericht weten dat Woonconcept opdraait voor de kosten van de tegenslag van Parkeergarage De Kaap. B&W bracht dit persbericht naar buiten wegens vragen van SP hierover. Bezoekers van Regiohoogveeen.nl hadden over de uitspraak van B&W verdere vragen, de SP reageert hierop.

"Onlangs beantwoordde het College enkele vragen van de SP-fractie over de parkeergarage de Kaap. Hoewel de parkeergarage inmiddels in gebruik genomen is, staan nut en noodzaak nog steeds niet vast. Ook bestaat nog steeds onduidelijkheid over de afhandeling van de financiele strop door bouwfouten rond de fundering.

Wel ontstaat wat meer duidelijkheid over de hoogte van de deelname van de gemeente in de bouw. Het College bevestigt dat de gemeente Hoogeveen 12.150.000 Euro neertelt voor het project. De miljoenenschade ontstaan door fouten bij de aanleg van de fundering zouden gedragen worden door woonconcept en de aannemers, aldus de gemeente. Het College zegt verder niks te kunnen zeggen over het verwacht gebruik of de exploitatie van de parkeergarage. Als SP vinden wij dat raar. Als daar zo weinig over te zeggen is, op basis waarvan is dan indertijd besloten dat een parkeergarage van deze omvang nodig zou zijn.

De beantwoording van het College roept bij de SP ook een aantal nieuwe vragen op. Wij zijn uiteraard benieuwd in hoeverre Woonconcept voor de schade van de fundering opdraait en wat dat betekent voor het investeringsprogramma in de sociale woningbouw of de hoogte van de huren. Wat ging er eigenlijk precies mis bij het uitharden van de oorspronkelijke heipalen? Hoe ligt de aansprakelijkheid hiervoor? Waarom is Woonconcept daarvoor in beeld? Of dragen de aannemers toch de volledige schade? Wij zijn ook benieuwd naar de zgn. revisie tekeningen. Wat is er gewijzigd ten opzichte van eerdere tekeningen?

Wat de SP betreft vinden we dat wanneer publiek geld in een project als de parkeergarage gestoken wordt, dat dan ook publiekelijk verantwoording mag worden afgelegd. De SP zal aanvullende vragen stellen.

Bij Regiohoogeveen.nl vroegen reageerders bij het bekend worden van de gestelde vragen of de beantwoording van het college gemeld kon worden. Bij deze.", aldus de SP.

Om de reacties op dit artikel te lezen, dien je ingelogd te zijn.