College stelt nota Ruimtelijke Kwaliteit vast

Hoogeveen - Het college is akkoord met de conceptnota Ruimtelijke Kwaliteit. Met de nota geven burgemeester en wethouders een vervolg aan de proef met welstandsvrij bouwen. 

Uitgangspunt van het college is minder regelgeving en meer ruimte bieden waar het kan. Ook wil het college aanvragen zo snel mogelijk kunnen afhandelen. De nota ligt tot 14 september ter inzage in de Gemeentewinkel en is ook in te zien op www.hoogeveen.nl/inzage.

BenW voorstel Concept-nota Ruimtelijke Kwaliteit

Nota Ruimtelijke Kwaliteit

Verkoop woningen:

Linthorst Homanlaan 3: Het college stemt in met de verkoop van de woning aan de Linthorst Homanlaan 3 in Hoogeveen. Er zijn kopers voor. De woning was in gebruik bij het Roelof van Echtencollege als automatiseringsruimte voor de school. Maar de woning staat momenteel leeg. De gemeente verkoopt iedere woning die leeg komt te staan, omdat verhuur geen primaire taak van de gemeente is. Er is een verkoopprijs van 135.000 euro overeengekomen.

Zuidwoldigerweg 5: Het college wil een gemeentelijke woning verkopen. Het gaat om Zuidwoldigerweg 5 in Hoogeveen. Er is een koper voor.

Woningbouw op locatie voormalige kwekerij

Hollandscheveld – Het college wil op de locatie van de voormalige kwekerij De Zweetdruppel in Hollandscheveld woningbouw mogelijk maken. Twee projectontwikkelaars bouwen daar maximaal 49 woningen. Het gaat om allerlei verschillende typen. Om snel te kunnen inspelen op de vraag uit de markt wordt het bestemmingsplan flexibel gemaakt. Kavels voor de clusterwoningen kunnen dan ook eventueel gebruikt worden voor bijvoorbeeld vrijstaande woningen.

Om de reacties op dit artikel te lezen, dien je ingelogd te zijn.