​Schriftelijke vragen over de problemen bij Area

Hoogeveen – “In het Dagblad van het Noorden van 28 juli 2017 lazen we tot onze verrassing dat het rommelt bij Area. Volgens de verslaggever heeft het personeel het helemaal gehad met de werkwijze van directeur Groenewold. Zij creëert een angstcultuur en wordt als arrogant ervaren, zeggen de werknemers. Communicatie is onder de maat en velen voelen zich niet serieus genomen. “ Zo begint de reactie van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. op het nieuwsbericht

“Ook de beschikbaarheid en kwaliteit van machines laat te wensen over. Dit zou blijken uit een interne notitie van de OR van Area Reiniging. De verslaggever vermeldt, dat de OR een tevredenheidsonderzoek onder het personeel heeft gehouden naar aanleiding van een petitie die onder het personeel circuleerde. De vele wisselingen in de top leiden tot een zekere mate van instabiliteit, volgens de OR. Managers worden de laan uitgestuurd, vaak met een zak geld en een overeenkomst waarin is opgenomen geen mededelingen tegen de pers te doen. Volgens het personeel laat de directeur zich omringen door personeel van buiten, die de bedrijfscultuur van Area niet kennen.“

“De laatste tijd gaat het opvallend vaak om personeel van concurrent Omrin uit Friesland. Eerdere fusiepogingen met dit bedrijf zijn door de gemeenteraden van Emmen en Coevorden een halt toegeroepen.“ Zo reageert raadslid Jan.H. Knol van de partij

Gemeentebelangen Hoogeveen heeft de volgende vragen:

1. Was het college op de hoogte van de genoemde angstcultuur.

2. In hoeverre waren de genoemde feiten, in het artikel, bekend bij de raad van Commissarissen en het College.

3. Hoe communiceert Area met de commissarissen en het college.

4. Klopt het, dat vertrekkende managers een ontslagvergoeding, in welke vorm dan ook, krijgen of kregen.

5. Zo ja, hoeveel vertrokken managers is sprake van. En om welke bedragen gaat het in de afgelopen jaren.

6. Wat zijn de gevolgen voor de winstuitkeringen voor de gemeenten.

Om de reacties op dit artikel te lezen, dien je ingelogd te zijn.