​CDA Hoogeveen zet in op de vooruitgang

Hoogeveen - Zorg voor de zwakkeren. Een snelweg naar Twente. Goede passende, vindbare en bereikbare zorg. Een Hoogeveens poppodium. Aandacht voor jeugd. Volop ruimte voor bedrijven en nieuwe ontwikkelingen. Zorg voor behoud van cultuurhistorie. Water en een haven in de Alteveerstraat. Een blauwe zone in de Schutstraat. En een compleet hoofdstuk met voorstellen voor een duurzamer Hoogeveen. Daarmee gaat het CDA de verkiezingen van 21 maart 2018 in. Woensdag presenteerde de programmacommissie het nieuwe verkiezingsprogramma aan de CDA-leden en kreeg daarvoor brede steun.

CDA Hoogeveen is bijna klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. In een algemene ledenvergadering stelden de leden het verkiezingsprogramma vast en stemden in met de voordracht van Erik Giethoorn als lijsttrekker. In een volgende ledenvergadering op 15 november zal de kandidatenlijst worden besproken waarmee de partij de verkiezingen wil in gaan.

Op naar een hoopvolle toekomst

Namens de programmacommissie presenteerde raadslid Peter Koekoek het conceptprogramma aan een volle zaal leden: ‘Met dit verkiezingsprogramma laten we de crisisjaren achter ons en zetten we vol in op de hoopgevende toekomst, zonder de problemen die mensen nog hebben over het hoofd te zien. We agenderen nieuwe wensen zoals een snelweg naar Twente en breiden successen, zoals de huisartsenteams, verder uit’. Een voorstel om ook een rechtstreekse treinverbinding met Emmen als speerpunt op te nemen, werd met meerderheid van stemmen aangenomen. Net als een voorstel om nog sterker in te zetten op een glasvezelnetwerk in de hele gemeente voor 2020.

Samen thuis in Hoogeveen

Het programma heeft de titel ‘Samen thuis in Hoogeveen’ meegekregen, wat ook het campagnethema van de lokale CDA-afdeling wordt. Het CDA voelt zich al sinds jaar en dag thuis in Hoogeveen en is ook thuis in Hoogeveen en de Hoogeveense politiek. Dat bleek ook weer in de totstandkoming van het programma. Koekoek: ‘Sinds mei zijn we bezig geweest met dit programma en dat niet alleen met CDA’ers, maar met heel veel inwoners en organisaties uit de hele gemeente. Zo hebben we geprobeerd een goed en compleet programma samen te stellen waar onze inwoners zich in kunnen vinden.’ Doel van het programma en het andere idee achter de titel is dat het CDA de gemeente een goed thuis voor iedereen wil laten zijn. Een thuis om trots op te zijn, waarin naar elkaar omgezien wordt en mensen zich kunnen ontwikkelen, een thuis waar goede voorzieningen zijn, een levendig en duurzaam thuis, een thuis om van te dromen.

Giethoorn wordt lijsttrekker

Na vaststelling van het programma, stemden de leden unaniem in met de voordracht van Erik Giethoorn als lijsttrekker. In een overtuigende en enthousiaste speech vertelde hij een geboren en getogen Hoogevener in hart en nieren te zijn, die zich wil blijven inzetten voor een mooie gemeente, zoals hij dat ook de afgelopen jaren als wethouder en raadslid deed.

Wethouder Erik Giethoorn 

Om de reacties op dit artikel te lezen, dien je ingelogd te zijn.