Jantinus Mulder erelid HZVV

Hoogeveen - Het bestuur van HZVV heeft tijdens de goedbezochte en uitermate gezellige nieuwjaarsreceptie van de club Jantinus Mulder benoemd tot Erelid van de vereniging, Casper Fieten en Willem Schraa werden benoemd tot leden van verdienste. 

Twee nieuwe leden van verdienste bij HZVV

Op 5 januari werd tijdens de nieuwjaarsreceptie Jantinus Mulder tot zijn grote verrassing benoemd tot erelid van HZVV. Mulder is al vanaf 1978 actief bij HZVV en vervulde zoveel verschillende functies dat clubvoorzitter, Johan Massier, die bij voorbaat om verschoning vroeg wanneer hij het een en ander niet zou benoemen. In zijn eerste jaren was Mulder trainer van resp. B1 en A1. Ook was hij medeorganisator van een voetbalkamp voor de jeugd waaraan in de hoogtijdagen meer dan honderd jeugdleden meededen. Tijdens dit driedaagse evenement overnachtten de spelers in tenten op het voetbalveld.

Sinds 1989 speelt Mulder een belangrijke rol bij het vlaggenschip van HZVV, eerst als teamleider, daarna als teammanager. In deze rol regelde en regelt Mulder als een spin in het web allerhande organisatorische zaken rond HZVV 1. Daarbij ontgaat er zelden iets aan zijn aandacht. Ook draagt hij jaarlijks zorg voor een informatieboekje waarin alle wetenswaardigheden voor het nieuwe seizoen staan vermeld en levert hij de inhoud aan voor het programmaboekje dat voorafgaand aan de thuiswedstrijden verkocht wordt. Voorzitter Johan Massier: “Jantinus Mulder is gedurende een lange reeks van jaren van grote waarde geweest voor HZVV. Daarom benoemen wij hem van harte tot erelid van de club.”

Casper Fieten en Willem Schraa benoemd tot leden van verdienste

Tijdens zijn inleidende toespraak stond Massier uiteraard ook stil bij de verdiensten van beide heren. “Casper Fieten zei direct “ja, ik wil” toen hem in 2009 gevraagd werd om als bestuurslid van HZVV de portefeuille van secretaris op zich te nemen. Fieten vervulde zijn bestuursfunctie ruim acht jaar. “Belangrijke verdiensten van Casper zijn het nieuwe huishoudelijk reglement en de nieuwe statuten die in respectievelijk 2010 en 2011 werden aangenomen door de leden van HZVV. Eveneens wist Casper zich verantwoordelijk voor de “Code sportief gedrag in en buiten het veld” waarin niet alleen de normen en waarden benoemd worden waar de leden van de club aanspreekbaar zijn, maar ook het gedrag beschreven staat dat bij die normen en waarden past,” aldus voorzitter Massier.

Willem Schraa was meer dan zes jaar als bestuurslid verantwoordelijk voor de omvangrijke portefeuille voetbalzaken. Schraa kon bij het vervullen van deze rol terugvallen op een groot en goed netwerk in de voetbalwereld. Massier: “In zijn functie als bestuurslid voetbalzaken initieerde Schraa het voetbaltechnisch beleidsplan dat nog steeds van kracht is. En in zijn laatste jaar gaf Schraa nog leiding aan een de werkgroep die er zorg voor droeg dat er nieuw beleid werd geformuleerd voor het meisjes- en vrouwenvoetbal bij HZVV.”

De dames Fieten en Schraa -die beiden ook actief zijn als vrijwilliger bij de club- kregen uiteraard een bos bloemen in de clubkleuren aangeboden. “Als dank voor jullie bereidheid om beide heren elke keer maar weer vrij te stellen van werkzaamheden thuis wanneer de HZVV plicht riep,” aldus Massier.

Foto's: © Jochem van de Weg Fotografie

HZVV verlengt de samenwerking met huidig trainersduo

De Technische Commissie van HZVV is verheugd mee te kunnen delen dat de overeenkomsten met de huidige trainers Gert van Duinen en Harold Brunsting verlengd zijn tot en met het seizoen 2018-2019. HZVV bivakkeert op de negende plaats in de Hoofdklasse B op dit moment. Trainers en HZVV zijn tevreden over de samenwerking zowel binnen als buiten het veld.

Om de reacties op dit artikel te lezen, dien je ingelogd te zijn.