​Parkeerplaats NS Station Hoogeveen overvol

Hoogeveen - Gemeente belangen Hoogeveen heeft klachten binnen gekregen over het overvolle parkeerterrein bij het NS Station. En vraagt het college dit kenbaar te maken bij de NS.

In een brief aan het college van B&W laat gemeente belangen Hoogeveen weten:

Ons bereiken klachten omtrent de parkeersituatie bij het NS station. De parkeerplaats is geregeld overvol. Mede daardoor wordt er fout geparkeerd; dubbel, buiten de vakken en in de grasstrook. Het aantal parkeerplaatsen is te beperkt. Dit is al een probleem op zich, maar ook de overlast die het veroorzaakt door fout parkeren is een probleem. Een bijkomend ongewenst effect is dat de parkeerdruk zich zal verplaatsen naar de naast gelegen straten. Het betekent ook dat reizigers vaak lange tijd nodig hebben een parkeerplek te zoeken en zich geregeld moet haasten om nog op tijd de trein te halen. Kortom, de beschreven parkeerproblematiek is structureel van aard. Ter illustratie zijn een aantal foto’s bijgevoegd.

In Hoogeveen reizen op een gemiddelde werkdag zo’n 4450 in- en uitstappers ( 2016: bron: treinreizgers.nl). Voor Gemeentebelangen is een volwaardig NS station met een goede en comfortabele aansluiting naar de Randstad van het grootste belang. Daar horen ook voldoende parkeerplaatsen bij. Als de ergernis onder de reizigers toeneemt, is de kans aanwezig dat het NS station in Hoogeveen wordt gemeden, door een ander in- en uitstap station te kiezen, dan wel door een andere vorm van vervoer te kiezen. Dit kan uiteindelijk negatieve effecten hebben op de volwaardigheid van het NS station als het aantal in- en uitstappers hierdoor gaat dalen.

Het is ons bekend dat het parkeerterrein van de NS is en deze ook door de NS wordt onderhouden, maar wij zien ook een rol weggelegd voor het college om de geschetste problematiek nader te beschouwen en een bijdrage te leveren aan mogelijke oplossingen.

Wij hebben de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de klachten zoals bovenstaand zijn verwoord?

2. Is het college het met ons eens dat dit een ongewenste situatie betreft met een structureel karakter?

3. Is het college bereid op korte termijn in overleg te treden met NS om deze ongewenste situatie bespreekbaar te maken en samen met NS de mogelijkheden te onderzoeken

Om de reacties op dit artikel te lezen, dien je ingelogd te zijn.