​RSG Wolfsbos: De meerwaarde van Cambridge English Certificates

Hoogeveen - De Engelse taal wordt steeds belangrijker in het nationale en internationale bedrijfsleven en daarmee ook in het onderwijs. Op hogescholen en universiteiten zijn de meeste studieboeken in het Engels en veelal worden colleges in het Engels gegeven. 

Vernieuwde lesmethode Engels RSG Wolfsbos voldoet aan Europese normen

Vanaf het komende schooljaar kiest RSG Wolfsbos, locatie Groene Driehoek voor een vernieuwde aanpak van de lessen Engels. De lessen voldoen hiermee aan het Europese Referentiekader (ERK) wat leerlingen de kans biedt om Cambridge Certificates te halen.

Meerwaarde Cambridge English Certificates

Een havo of vwo-diploma zijn nationaal erkende diploma’s. First Certificate in English (FCE) en Cambridge Advanced English (CAE) daarentegen zijn officiële internationaal erkende niveaus. Een CAE-diploma is een gangbaar toelatingscriterium bij inschrijving voor universitaire en HBO studies in Nederland waarbij Engels de voertaal is. Veel buitenlandse universiteiten eisen zelfs van buitenlandse studenten die zich willen inschrijven dat zij in het bezit zijn van een CAE-diploma.

Beheersing Engelse taal is een pré

Simone Kats, docente Engels bij RSG Wolfsbos licht toe: “Het leren van Engels volgens Europese normen is voor leerlingen zeker een pre. Beheersing van de Engelse taal is belangrijk voor een goede aansluiting op een vervolgstudie in zowel binnen- als buitenland. Zo wordt er bij ons op school vanaf schooljaar 2018-2019 tijdens de lessen Engels alleen maar Engels gesproken, geschreven, gelezen en geluisterd. Ook gaan we in de klas werken met Cambridge University Press (CUP) lesmateriaal. Het lesmateriaal is geheel Engelstalig en voldoet aan de Europees erkende normen. Door het gebruik van dit lesmateriaal, biedt de school leerlingen de mogelijkheid om Cambridge Certificates te behalen. Zo kan er aan het einde van het 3de schooljaar examen gedaan worden voor het First Certificate in English (FCE) en aan het einde van het 5de schooljaar kunnen leerlingen examen doen voor Cambridge Advanced English (CAE). Deelname aan de examens is overigens niet verplicht.”

Examentraining

Om een Cambridge Certificate te halen, volgen leerlingen uit het 3de en het 5de jaar naast de reguliere lessen Engels alleen een extra lesuur examentraining per week. Zodra voor deze leerjaren het systeem van de flexuren is ingevoerd, kan de examentraining ook via de flexuren ingevuld worden. Een groot voordeel daarvan is dat het lesuur examentraining dan niet ten koste gaat van andere lessen en dat er geen extra schoolbelasting is voor leerlingen die het certificaat willen halen. 

Om de reacties op dit artikel te lezen, dien je ingelogd te zijn.