Gemeentebelangen zeer verbaasd en wil opheldering over rondweg

Hoogeveen - De fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. (GB) zal op de raadsvergadering van 8 maart mondelinge vragen stellen aan het College van B&W van Hoogeveen inzake aanleg rondweg Hollandscheveld. 

"Afgelopen maandagavond op het verkiezingsdebat in Hollandscheveld hoorden wij over het achterwege blijven van een bestemmingsplan wijziging inzake de verkeersafwikkeling rondweg Hollandscheveld/ Riegshoogtendijk. Er zou sprake zijn van de aanleg van een doodlopende Rondweg! De fractie van Gemeentebelangen is zeer verbaasd en wil opheldering over wat nu de juiste status is van voornoemde ontwikkelingen betreffende de rondweg.

  • Medio vorig zomer heeft de Raad een besluit genomen over de aanleg van een rondweg. Is er toen ook gestart met een procedure verkeersdoeleinden zoals bedoeld ter ontsluiting van de rondweg op de Riegshoogtendijk? Zo ja, wat is de stand van zaken? Zo Nee, waarom niet?
  • Heeft u overwogen om door middel van een projectbesluit medewerking te verlenen zodat aansluitend bij de uitvoering van de aanleg van de werken de aansluiting op de Riegshoogtendijk zou kunnen worden gerealiseerd medio juni aanstaande?
  • Heeft uw College de mogelijkheden voor tijdelijke vrijstelling, vooruitlopend op een nieuw bestemmingsplan overwogen? Dit door gebruik van Art. 4 lid 11 van Bijlage 2 - Besluit omgevingsrecht. Zo Ja, wat is de stand van zaken? Zo nee, waarom niet?
  • Is uw college bereid nogmaals in gesprek te gaan met de bewoners van de Albartsweg om hun ongenoegen te bespreken inzake het achterwege blijven van een aansluiting op de rotonde Langedijk?

Om de reacties op dit artikel te lezen, dien je ingelogd te zijn.