​Gemeentebelangen Hoogeveen benoemd 2 ereleden

Hoogeveen – In de ledenvergadering van dinsdagavond heeft GB Hoogeveen tot grote verrassing en verbazing Be Okken en Jan Stoefzand tot erelid benoemd van Gemeente Belangen Hoogeveen.

De twee werden tot erelid voor hun jarenlange inzet voor de partij. Naast deze eervolle benoeming heeft In de ledenvergadering heeft GB Hoogeveen haar jaarlijkse verantwoording afgelegd aan de leden. Naast de reguliere agenda heeft ook lid Henk Dekker een korte presentatie gegeven over de flora en fauna rond Hoogeveen. Over de achteruitgang van weidevogels en insecten maakt hij zich terecht grote zorgen over binnen onze gemeente. Jan Steenbergen gaf nog een korte toelichting hierover.

Bij de bestuursverkiezing werd Be Okken voorgedragen als voorzitter door het bestuur en deze werd bevestigd door de leden. Aftredend en niet herkiesbaar waren Andre Baas en Jan van der Sleen.

Nieuwe bestuur kandidaten hebben zich inmiddels al aangediend en zullen worden voorgedragen op de najaarsvergadering. De twee langst zittende raadsleden hebben na jarenlang in de raad te hebben gezeten vorige maand afscheid genomen.

foto:GB Hoogeveen

Om de reacties op dit artikel te lezen, dien je ingelogd te zijn.